Tin tức

Dung môi công nghiệp.

Dung môi công nghiệp.

Dung môi là gì?  Dung môi là một hóa chất hữu cơ, được tồn tại dưới 3 trạng thái đó là rắn, lỏng, khí, và được dùng để hòa tan, pha loãng một số chất rắn, lỏng, khí khác trong những điều …