Sản Phẩm

Dung môi: Exxsol hexane, 137 kg/phuy, Exxon.

Dung môi: Exxsol hexane, 137 kg/phuy, Exxon.

Dung môi Exxsol hexane. Tên sản phẩm: Exxsol hexane. Quy cách: 137 kg/phuy. Xuất xứ: Exxon. Thông tin sản phẩm. Dung môi Exxsol hexane khi ở điều kiện nhiệt độ phòng sẽ được tồn tại ở trạng thái chất lỏng, không màu. …
Dung môi: Solvess 200, 205 kg/phuy, Exxon.

Dung môi: Solvess 200, 205 kg/phuy, Exxon.

Dung môi Solvess 200. Tên sản phẩm: Solvesson 200. Quy cách: 205 kg/phuy. Xuất xứ: Exxon. Thông tin sản phẩm. Solvesso 200 là hợp chất dung môi hữu cơ và đây là dung môi này là hỗn hợp phức tạp của hydrocacbon …
Dung môi: Solvesso 150, 184 kg/phuy, Exxon.

Dung môi: Solvesso 150, 184 kg/phuy, Exxon.

Dung môi: Solvesso 150. Tên sản phẩm: Solvesso 150.  Quy cách: 184 kg/phuy. Xuất xứ: Exxon. Thông tin sản phẩm.  Solvesso 150 là hợp chất dung môi hữu cơ, được tồn tại ở thể trạng là lỏng hoặc hơi, do dung môi …
Dung môi: Solvesso 100, 179 kg/phuy, Exxon.

Dung môi: Solvesso 100, 179 kg/phuy, Exxon.

Dung môi: Solvesso 100. Tên sản phẩm: Solvesso 100. Quy cách: 179 kg/phuy.  Xuất xứ: Exxon. Thông tin sản phẩm. Solvesso 100 là hợp chất dung môi hữu cơ, chất lỏng, không màu, và có khả năng hòa tan tốt do có …
Dung môi: Sorbitol, C6H14O6, 275 kg/phuy.

Dung môi: Sorbitol, C6H14O6, 275 kg/phuy.

Dung môi: Sorbitol. Tên sản phẩm: Sorbitol. Công thức hóa học: C6H14O6. Quy cách: 275 kg/phuy. Thông tin sản phẩm. Sorbitol là hợp chất dung môi hữu cơ, dạng lỏng, màu trắng, không mùi, có vị ngọt mát dễ chịu, có khả …