Dung môi: Solvess 200, 205 kg/phuy, Exxon.

Dung môi Solvess 200.

  • Tên sản phẩm: Solvesson 200.
  • Quy cách: 205 kg/phuy.
  • Xuất xứ: Exxon.

Thông tin sản phẩm.

Solvesso 200 là hợp chất dung môi hữu cơ và đây là dung môi này là hỗn hợp phức tạp của hydrocacbon thơm thu được từ chưng cất luồng aromatic dẫn xuất từ dầu thô.

1.Ứng dụng và một số tính chất cần lưu ý đối với dung môi Solvesso 200.

  • Dung môi Solvesso 200 là dung môi được sử dụng rộng rãi trong một số ngành công nghiệp và nông nghiệp.
  • Do độc tính của dung môi thấp nên có thể không gây hại cho môi trường và cho sức khỏe của con người, nhưng có thể gây hại tới phổi và mắt khi chẳng may nuốt phải hay rơi vào mắt.
  • Dung môi này có áp suất hơi thấp nên chỉ thích ứng với môi trường và điều kiện thông gió tốt.

2.Sản xuất.

  • Dung môi này được sản xuất dựa vào chưng cất luồng aromatic dẫn xuất từ dầu thô.