Dung môi: Palatinol AH, C24H38O4, 200 kg/phuy, Malayxia.

Dung môi Palatinol AH.

 • Tên sản phẩm: Palatinol AH.
 • Công thức phân tử: C24H38O4.
 • Quy cách: 200 kg/phuy.
 • Xuất xứ: Malayxia.

Thông tín sản phẩm.

Palatatinol AH là hợp chất dung môi hữu cơ, ngoại quan là chất lỏng, không màu, và có khả năng tan trong nước  và một số hợp chất hữu cơ khác.

1.Một số tính chất sản phẩm.

 • Công thức hóa học : C24H384.
 • Khối lượng : 390.56 g/mol.
 • Tỉ trọng : 0.983 – 0.985 g/ml.
 • Nhiệt độ sôi : 384°C.
 • Nhiệt độ nóng chảy : -50°C.
 • Nhiệt độ cháy : 109°C.
 • Độ nhớt : 77 – 82 g/cm3.

2.Ứng dụng.

 • Dung môi Palatinol AH được sử dụng làm chất hóa dẻo cho nhựa PVC.
 • Được sử dụng để sản xuất dây cáp và dây điện bằng phương pháp ép đùn.
 • Làm chất hóa dẻo và chất phân tán các loại sơn phủ như cellulose, cellulose acetate butylrate.