Dung môi: N-Methyl pyrrolidone, C­5H9NO, 210 kg/phuy, BASF.

 

Dung môi: N-Methyl pyrrolidone.

Tên sản phẩm: N-Methyl pyrrolidone.

Công thức hóa học: C5H9NO.

Quy cách: 210 kg/phuy.

Xuất xứ: BASF.

Thông tin sản phẩm.

N-Methyl pyrrolidone là hợp chất dung môi hữu cơ, ở dạng chất lỏng không màu, có khả năng hòa tan tốt, tốc độ bay hơi chậm, và có  mùi amine, nhiệt độ sôi cao, áp suất thấp, và tan trong nước trong mọi điều kiện.

1.Một số tính chất sản phẩm.

Công thức hóa học: C5H9NO.

Nhiệt độ sôi: 204.3°C.

Nhiệt độ đông đặc: -25°C.

Khả năng tan trong nước: tan tốt trong mọi điều kiện nhiệt độ.

Trạng thái: chất lỏng, không màu.

Nhiệt độ tự cháy: 245°C.

Điểm chớp cháy: 91°C.

Tỉ trọng: 1.028 g/cm3.

2.Ứng dụng.

Dung môi N-Methyl pyrrolidone được sử dụng làm thuốc trừ sâu, thuốc bảo vệ thực vật, sản xuất màng lọc, sơn mực in, chất tẩy sơn, trơ lọc khí thải, dược phẩm, thuốc thú ý …