Danh mục sản phẩm nổi bật

Dung Môi

Dung Môi

Dung Môi

Hóa Chất Công Nghiệp

Hóa Chất Công Nghiệp

Hóa Chất Công Nghiệp

Chất tẩy dầu mỡ kim loại

Chất tẩy dầu mỡ kim loại

Chất tẩy dầu mỡ kim loại

Hóa chất xử lý bề mặt kim loại

Hóa chất xử lý bề mặt kim loại

Hóa chất xử lý bề mặt kim loại

Phosphate Hóa

Phosphate Hóa

Phosphate Hóa

Chromate nhôm hóa (Crom)

Chromate nhôm hóa (Crom)

Chromate nhôm hóa (Crom)

Nhuộm đen kim loại

Nhuộm đen kim loại

Nhuộm đen kim loại

Đánh bóng điện hóa inox

Đánh bóng điện hóa inox

Chất tẩy sơn, chất bóc sơn

Đánh bóng kim loại Rung Bavie 3D

Đánh bóng kim loại Rung Bavie 3D

Đánh bóng kim loại Rung Bavie 3D

Hóa chất cơ bản

Hóa chất cơ bản

Hóa chất cơ bản

Axít (ACID)

Axít (ACID)

Axít (ACID)

Kim Loại

Kim Loại

Kim Loại

Hóa chất môi trường, xử lý nước

Hóa chất môi trường, xử lý nước

Hóa chất môi trường, xử lý nước

Sản phẩm bán chạy

Butyl Acetate (BA)	- C6H12O2

Butyl Acetate (BA) - C6H12O2

Butyl Acetate (BA) - C6H12O2 Thông tin sản phẩm   Công thức phân...

N- Butyl acetate - C6H12O2

N- Butyl acetate - C6H12O2

N- Butyl acetate - C6H12O2

Butyl Cellosolve (BCE, BCS) - C6H14O2

Butyl Cellosolve (BCE, BCS) - C6H14O2

Butyl Cellosolve (BCE, BCS) - C6H14O2

Cyclohexanone - C6H10O

Cyclohexanone - C6H10O

Cyclohexanone - C6H10O

Methanol - CH4O

Methanol - CH4O

Methanol - CH4O

Methyl Acetate (MA) - C4H8O2

Methyl Acetate (MA) - C4H8O2

Methyl Acetate (MA) - C4H8O2

Propylene Glycol Methyl Ether (PM) - C6H12O2

Propylene Glycol Methyl Ether (PM) - C6H12O2

Propylene Glycol Methyl Ether (PM) - C6H12O2

Iso-Butanol - C4H10O

Iso-Butanol - C4H10O

Iso-Butanol - C4H10O

Diethylene Glycol (DEG) - C4H10O3

Diethylene Glycol (DEG) - C4H10O3

Diethylene Glycol (DEG) - C4H10O3

Propylene Glycol (PG) - C3H8O2

Propylene Glycol (PG) - C3H8O2

Propylene Glycol (PG) - C3H8O2

Butyl Carbitol Acetate Solvent (BCA)

Butyl Carbitol Acetate Solvent (BCA)

Butyl Carbitol Acetate Solvent (BCA)

MonoEthanol Amine ( MEA)

MonoEthanol Amine ( MEA)

MonoEthanol Amine ( MEA)

Glycerine - C3H8O3

Glycerine - C3H8O3

Glycerine - C3H8O3

Palatinol AH (DOP) - C24H38O4

Palatinol AH (DOP) - C24H38O4

Palatinol AH (DOP) - C24H38O4

Methyl Iso Butyl Ketone (MIBK) - C6H12O

Methyl Iso Butyl Ketone (MIBK) - C6H12O

Methyl Iso Butyl Ketone (MIBK) - C6H12O

sec-Butyl Acetate - C6H12O2

sec-Butyl Acetate - C6H12O2

sec-Butyl Acetate - C6H12O2

N - Hexan - C6H14

N - Hexan - C6H14

N - Hexan - C6H14

Nonyl Phenol Ethoxylote ( NP9)

Nonyl Phenol Ethoxylote ( NP9)

Nonyl Phenol Ethoxylote ( NP9)

Hỗ trợ trực tuyến

 • Mr Sơn

  0911 404 409

 • Ms Hằng

  0973 143 639

 • Ms Dung

  0938 735 085

 • Ms Vân

  0914 259 827

Gọi điện